Laksefadder

BLI LAKSEFADDER – REDD EN VILLAKS!

Reddvillaksen lanserer nå en ny måte å samle inn penger på for å redde villaksen. Du kan nå delta direkte i vårt arbeid ved å melde deg på som en laksefadder og donere et beløp hver måned for å støtte vårt arbeid. Vi håper at du finner det meningsfylt å hjelpe oss! Vi kjemper for samme sak.

Du velger selv størrelsen på hvilket beløp du vil donere månedlig. Rent praktisk ordnes ved at du oppretter en fast trekkavtale med din bank på et fast beløp. Kontonummeret som pengene skal innbetales til er: 1503.24.56232.

Som et bevis på at du er blitt en laksefadder, vil vi sende deg en ”Laksefadder” T-skjorte med tekst og bilde som viser at du tar vare på villaksen i praksis. T-skjorten vil du motta etter 3 måneder.

Pengene vi samler inn via denne ordningen vil gå direkte og i sin helhet til konkrete prosjekter. Hvilke prosjekter dette er, vil bli lagt ut på egen side som vi kaller ”Laksefadder”. Siden vil du finne under http://www.reddvillaksen.no/laksefadder/

Hva vil pengene gå til?

Reddvillaksen.no er en ideell stiftelse som arbeider for å sikre livskraftige fiskebestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag. Alle i stiftelsen arbeider ubetalt og på ideell basis og nedlegger et betydelig arbeid i løpet av året. Et særtrekk ved Reddvillaksen.no er at vi gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige tiltak, ofte i samarbeid med andre organisasjoner som Norske Lakseelver og NJFF.

De siste par årene gikk bl.a. våre midler til følgende aktiviteter:

  • Finansiering av forskerstilling i Norske Lakseelver
  • Finansiering av Lars & Lars filmer om oppdrettsindustrien og villaksen
  • Forskningsprosjekt om spredningen av SAV-2 viruset i Trøndelagsregionen
  • Myndighetspåvirkning gjennom ”Velg Villaks 2013”-prosjektet i regi av Vegard Heggem
  • Støtte til film om sjøørreten som ble vist på NRK ”Ut i naturen”
  • Støtte til leieordninger i farvannene rundt Færøyene og Grønland i samarbeid med North Atlantic Salmon Fund (NASF). Dette har opp gjennom årene reddet millioner av norsk og britisk villaks .
  • Støtte til restaurering av sjøørretbekker i samarbeid med NJFF
  • Støtte til forskningsprosjekt for å avdekke lusesituasjonen i Sognefjorden om vinteren
  • Støtte til produksjon av barneboka ”Villaksen Salomon”

Allerede før ordningen er lansert har vi tegnet flere sportsfiskere som laksefaddere! Så her er det bare å henge seg på!