Internasjonalt arbeid

Laksen kjenner ingen grenser. Lange vandringer tar den til områder med ulike rettsforhold, mellom nasjonalstater og internasjonalt forvaltede områder. Mange av de problemene laksen møter, enten det er snakk om overfiske eller knyttet til oppdrettsnæringen, har internasjonale aspekter ved seg. Arbeid for å hjelpe villaksen må derfor ha et internasjonalt perspektiv, og vi tar disse på alvor. Naturlig nok har Redd Villaksen et tett samarbeid med North Atlantic Salmon Fund (NASF) som også er stifter av NAVF. NASF ble etablert av islendingen Orri Vigfusson på begynnelsen av 1990-tallet. NASF har gjort det til et prinsipp å fokusere på praktisk handling fremfor sendrektig byråkrati og kostbar forskning. NASF driver arbeid i en rekke land, særlig på Island og i Storbritannia, USA og Frankrike, både i egen regi og gjennom samarbeid med andre frivillige organisasjoner. Orri Vigfusson og NASF har mottatt en rekke utmerkelser og miljøpriser for sitt arbeid, blant annet The Goldman Environmental Prize, den islandske falkeordenen, Time Magazines «European hero» mv. Les mer om Orri Vigfusson på wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Orri_Vigfusson

NASF har fokusert på å avvikle laksefiske på blandede bestander i havet, og har forhandlet fram banebrytende avtaler om fisket ved Færøyene og Grønland, hvor lokale fiskere er kompensert for ikke å fiske laks. I dag tar mange i Norge det for gitt at det ikke fiskes laks i havet utenfor Færøyene og Grønland. Særlig ved Færøyene er det mye laks fra norske elver som beiter. At dette fisket ikke drives er ingen selvfølge, og moratoriet baseres i dag bl.a. på NASFs avtaler med fiskeriorganisasjoner på Færøyene. NASFs arbeidsmåte i havet lå til grunn for oppleieordningen i Trondheimsfjorden i perioden 2005 – 2009, som både Redd Villaksen og NASF støttet. NASF har de senere år også engasjert seg i arbeid med restaurering av lakseelver, både på Normandie-kysten i Frankrike og i Maine i USA

Se mer om NASF på: www.nasfworldwide.com

NASF samarbeider tett med den mest sentrale laksevernorganisasjonen i Nord-Amerika, Atlantic Salmon Federation, særlig om vern av laksen utenfor Grønland. Du finner mer om ASFs arbeid her: www.asf.ca 

Redd Villaksen er særlig opptatt av ikke-bærekraftig fiske på blandede bestander av laks i norske og internasjonale farvann og internasjonale aspekter ved lakseoppdrett. Vi ønsker sterkt forpliktende internasjonale miljøstandarder for næringen. Vi bidrar også til å fremme en åpen, internasjonal debatt om en bærekraftig lakseoppdrettsnæring.