F Nei til dumping av gruveavfall i Førde- og Repparfjorden! - Redd villaksen | Redd villaksen

Nei til dumping av gruveavfall i Førde- og Repparfjorden!

Miljødirektoratet har gitt gruveselskapet Nussir grønt lys til å dumpe 2 millioner tonn giftig gruveavfall i året i den nasjonale laksefjorden Repparfjord i Finnmark. Direktoratet har også gitt Nordic Mining tillatelse til å dumpe giftig gruveavfall i Førdefjorden.

Reddvillaksen er sterk motstander av disse vedtakene. Nok en gang blir natur- og dermed villaksinteressene skadelidende. Følgen av slike politiske beslutninger åpner opp for at for at dumping på sjø blir praksis i industrien for å få lønnsomhet. Dette må avlyses uansett hvor mange lokale arbeidsplasser dette måtte skape.

For en gangs skyld har Reddvillaksen også sammenfallende interesser med oppdrettsnæringen. Selskaper som Cermaq og Grieg har anlegg i samme fjordsystemer. De liker heller ikke dette og er redd for at saken setter deres produkter i et dårlig lys.

Pengene er dedikert til mat og non alkohol drikke og vi skal ha bruken dokumentert i ettertid.