"På vegne av kommende generasjoner skal vi sikre livskraftige bestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag"

Vår visjon

Støtt oss

Norge, som er verdens største enkeltforvalter av Atlantisk laks, har allerede utryddet laksen i seksti vassdrag. Med din støtte kan vi redde laksen!

Om oss

På vegne av det norske folk og kommende generasjoner skal vi sikre livskraftige bestander i alle norske laks- og sjøørretvassdrag.

Villaksauksjonen 2014

Årets villaksauksjon er berammet til å torsdag 6. november og vil forhåpenligvis bli avholdt på samme sted som tidligere. Fjorårets auksjon var igjen en suksess og innbrakte snaut en million kroner.

Aktuelt

Snikpremiere: «I skyggen av laksen»

28. mars 2014

Redd Villaksen har støttet dette prosjektet med kr 70.000. Vi oppfordrer alle interesserte til å komme på lukket visning av filmen. Filmen handler om sjøørretens vilkår. I tillegg til slike prosjekter, gir Redd Villaksen og NJFF støtte til lokale forbedringstiltak for sjøørreten. Møt frem på Steinerskolen på Skjold 2. april kl 1800. Det er lagt […]

Norway ignores sience, conservation and international law!

6. juni 2013

Redd Villaksen presser på for at Norge skal slutte med sitt fiske på russisk laks i Troms og Finnmark. Gennadi Zharkov fra Russian Salmon Association hadde møte med russiske myndigheter i Moskva i slutten midten av mai der han presset på for at Russland skal legge press på norske myndigheter når de kommer til Norge […]

Målebånd med vektskala til hjelp ved gjenutsetting av laks

23. mai 2013

På den ene siden av målebåndet finner du en skala i cm – på den andre siden finner du en vektskala som viser vekten på fisken avhengig av om fisken er feit, middels, og tynn. Anskaffer du deg målebåndet gir du 200 kroner eller mer til Reddvillaksens arbeid for atlanterhavslaksen og sjøørreten og få et […]

Utbedring av gyte- og oppvekstforhold i mindre vassdrag

21. november 2012

Reddvillaksen.no har gjennom 2012 støttet 10 prosjekter rettet mot utbedring av gyte- og oppvekstforhold i mindre vassdrag. Vi innser at Reddvillaksen, som baserer inntekten på en årlig auksjon, vil ha begrenset mulighet til å sluse tilstrekkelig økonomisk støtte videre til gode prosjekter. Finnes det en «sugardaddy» der ute, enten en bedrift eller privatpersoner, som synes denne type tiltak er viktige så er vår bankkonto vidåpen for mottak av midler. Vi lover å benytte alle bidrag på en fornuftig måte og dokumentere hver krone brukt.

Kart som viser omfanget av garnfiske i sjøen etter villaks i Finnmark

31. oktober 2012

Som kjent arbeider Reddvillaksen for at laksefiske i sjø skal opphøre, men at de som har dette som næringsvei skal få en kompensasjon. De fleste som driver med dette er imidlertid å betrakte som hobbyfiskere.