"På vegne av kommende generasjoner skal vi sikre livskraftige bestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag"

Vår visjon

Støtt oss

Norge, som er verdens største enkeltforvalter av Atlantisk laks, har allerede utryddet laksen i seksti vassdrag. Med din støtte kan vi redde laksen!

Om oss

På vegne av det norske folk og kommende generasjoner skal vi sikre livskraftige bestander i alle norske laks- og sjøørretvassdrag.

Villaksauksjonen 2014

Årets villaksauksjon er berammet til å torsdag 6. november og vil forhåpenligvis bli avholdt på samme sted som tidligere. Fjorårets auksjon var igjen en suksess og innbrakte snaut en million kroner.

Aktuelt

NASF og Reddvillaksen tar opp villaksutfordringer med Russland

25. september 2014

Governor of Murmansk region Madam Marina Kovtun 75, Lenina av. Murmansk, Russia 183006 September 24th 2014 Dear Governor Kovtun This is a letter to yet again express our concern for salmon issues in the Kola peninsula. This time it is the outbreak of the infectious salmon anemia (ISA) in the salmon farm belonging to Russkij […]

ALTALAKSEN – LÆRER VI ALDRI?

25. august 2014

Det virker ikke slik. Tallenes tale er klar. Samlet fangst av stor Altalaks i sjø og elv har falt drastisk siste 5 års periode sammenlignet med foregående 5 år, se tabell. Hvem gjør noe med det. Alta Laksefiskeri IS (ALI) er så vidt vi har registrert de eneste som reagerer: Ved å innføre pålegg om […]

Elveeiere donerer til Redd Villaksen

13. mai 2014

ELVEEIERNE ENGASJERER SEG! VI OPPFORDRER ALLE ELVEEIERE TIL Å FØLGE HEMBRES EKSEMPEL! Reddvillaksen har mottat kr 9.600 fra Aksel og Beate på Hembre Gård. Her har de laget en ordning som går ut på at de setter av kr 100 pr. laks eller ørret som ble tatt på deres vald. Til sammen ble det kr […]

Snikpremiere: «I skyggen av laksen»

28. mars 2014

Redd Villaksen har støttet dette prosjektet med kr 70.000. Vi oppfordrer alle interesserte til å komme på lukket visning av filmen. Filmen handler om sjøørretens vilkår. I tillegg til slike prosjekter, gir Redd Villaksen og NJFF støtte til lokale forbedringstiltak for sjøørreten. Møt frem på Steinerskolen på Skjold 2. april kl 1800. Det er lagt […]

Norway ignores sience, conservation and international law!

6. juni 2013

Redd Villaksen presser på for at Norge skal slutte med sitt fiske på russisk laks i Troms og Finnmark. Gennadi Zharkov fra Russian Salmon Association hadde møte med russiske myndigheter i Moskva i slutten midten av mai der han presset på for at Russland skal legge press på norske myndigheter når de kommer til Norge […]

Bli laksefadder!

Fyll inn navn og epost så tar
vi kontakt og setter opp en avtale

Gi din støtte

Villaksen er alvorlig truet, og vi behøver alle økonomiske bidrag vi kan få. Du kan gi ditt bidrag ved å trykke på knappen under.

Slik donerer du med kredittkort